хиймэл үслэг эдлэл / suede bonded / fleece
    20 жилийн турш үйлдвэрлэгч